קריאה משנת 2000 עד 2003, צפוי להפיק יותר מידע על כדור הארץ מאשר ב -300, 000 השנים האחרונות. בשנת 1999 בלבד, המאגר העולמי צמח בכ -1.5 אבט-בייט לכ -12 אבט-בייט או 12 מיליון טרה-בייט, כאשר טרה-בייט אחת שווה בערך לנפח של מיליון ספרים. מחקר זה פורסם לאחרונה על ידי מדענים מבית הספר לניהול מערכות ומערכות (SIMS) באוניברסיטת ברקלי בקליפורניה.

נושא המחקר היה נפחי הנתונים הקיימים ברחבי העולם, הקיימים בצורה מודפסת ומאוחסנים במדיה אופטית או מגנטית או משודרים בטלוויזיה וברדיו. החוקרים גילו שרק 0.003 אחוזים מהנתונים הזמינים בעולם נמצאים על הנייר. רוב המידע מאוחסן בצורה דיגיטלית במדיה מיוחדת של נתונים. נתונים חדשים נוצרים יותר ויותר בצורה דיגיטלית, שלדברי המדענים, תביא לפריחה בביקוש למושגי אחסון ומושגי ניהול נתונים. משקי בית פרטיים עובדים כעת קשה גם כדי להגדיל את נפח הנתונים בזכות אפשרויות טכניות חדשות כמו מחשב, אינטרנט ודואר אלקטרוני.

המחקר שכותרתו כמה מידע ניתן למצוא בדפי האינטרנט של SIMS.

אלמוט ברושקה-ריימר ו- SIMS

תצוגה

© science.de

מומלץ בחירת העורך