לקרוא בקול רם

ברשות בשנת 1867/68 שיהודי בבוואריה הורשה להיות שופט, נפל אחד המעברים האחרונים המפלים. לפיכך, "הסתיים המאבק בן עשרות השנים, העמלנים והקוצניים למען השוויון האזרחי והפוליטי של היהודים בבוואריה" (סטפן שוורץ). ועכשיו, מכל הדברים, הייתה אמורה להיות מוגבלת שוב על זכות זו. גאורג היים, מנהיג "התאחדות האיכרים הנוצרים בבוואריה" במפלגת המרכז הבווארי, הכניס הצעת חוק לפרלמנט המדינה בשנת 1901, לפיה יש לצמצם את מספר היהודים בבתי המשפט בבוואריה לכמעט אחוז אחד משיעור היהודים בשטחים. האוכלוסייה תתכתב. כוונתו של היים הייתה להשתמש בתרעומת אנטישמית כדי לחזק את עמדתו במפלגה. עם זאת, רוב הליברלים, הסוציאל-דמוקרטים והממשלה דחו את החוק בדצמבר. שר המשפטים ציין כי 2.1 אחוז מהשופטים היהודים מייצגים מספר קטן בהרבה מאשר 18 אחוז מעורכי הדין היהודים. בנוסף, יהודים באזורים כפריים אפילו לא ימונו לשופטים. כל כך משמח שהצעת החוק נדחתה, רק הטיעון האחרון מראה עד כמה הונהגה שוב האנטישמיות אפילו בחוגים בורגניים.

© science.de

מומלץ בחירת העורך