קרא בקול מחקרים השוואתיים מארצות הברית מראים כי הבחירה החופשית של ההורים בבית הספר היא גורם חשוב ללימודים מוצלחים ומאושרים עבור צאצאיהם. פיליפ וסאלו, תיאורטיקן חינוכי ומחבר כתבים פדגוגיים רבים, הניח שתי סיבות לתוצאה זו בחקירותיו. הבחירה החופשית בבית ספר מסוים מעורבת הורים בחינוך ילדיהם והופכת אותם לשותפים פעילים של בתי הספר. בתפקיד זה, ההורים חשים שהתייחסו אליהם ברצינות והם מוכנים הרבה יותר להשתתף בעבודתם של בתי הספר, גם לאחר בית הספר היסודי. ההשתתפות הפעילה מניעה את הילדים והקשר ההדוק בין ההורים לבית הספר מגלה בעיות בשלב מוקדם.

בדומה לגרמניה, ילדים משויכים גם לבית ספר ספציפי בארצות הברית, תלוי במקום מגוריה של המשפחה. בחקירותיו, וסאלו הסתמך אפוא על ניסויים שונים בבית הספר בהם הורים, למשל בעזרת מלגות או אמצעי תמיכה אחרים יוכלו לבחור בית ספר של ילדיהם. החופש שזכה יכול היה להיעזר על ידי ההורים כדי למצוא בתי ספר שלדעתם הם הטובים ביותר עבור ילדיהם. גורמים מכריעים בנוסף למוניטין האקדמי של בתי הספר היו בחירת השיטות הפדגוגיות והאקלים החברתי. ההורים היו מעורבים באופן פעיל בהדרכה כבר מההתחלה, והם התבוננו מקרוב בכדי לראות אם הבחירה שהם עשו מועילה לילדיהם. סקרים הראו שבמיוחד משפחות עם ילדים לקויי למידה נהנו מגישה זו. אך אפילו הורים לילדים שלא נזקקו לטיפול בצרכים מיוחדים הראו שביעות רצון מעל הממוצע מהבתי ספר ותוצאות הלמידה של ילדיהם.

וסאלו מסיק אפוא כי נוף בית ספרי מגוון יותר ובחירה חופשית יותר בבית הספר הם הדרכים הטובות ביותר לקדם את השתתפותם הפעילה של ההורים בחיי בית הספר, בעוד שיותר מדי הנחיות שלטוניות ומכשולים בירוקרטיים נוטים יותר להרתיע את ההורים. הבחירה הופכת את ההורים מההתחלה לשותפים בבתי הספר וכך גם לבני זוג הלמידה של ילדיהם במהלך כל הלימודים בבית הספר.

מריון הרצוג וכתב העת האמריקאי של בית הספר

תצוגה

© science.de

מומלץ בחירת העורך